Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Brottsförebyggande arbete

Det går att förebygga brott och för att lyckas behövs engagemang, kunskap och samarbete.

Trygghetsrådet, ett tryggt och säkert län

Rådet består av representanter från kommunala verksamheter och räddningstjänsten och har som syfte bland annat att:

  • Minska användandet av alkohol och droger bland ungdomar
  • Ökad trafiksäkerhet
  • Öka den upplevda tryggheten i kommunen 

Avtal om samverkan med polisen

Vi har ett avtal om att samverka med polisen för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Forshaga har en hög trygghetsfaktor och det är angeläget att detta fortsätter.

Under 2016 genomförde Forshaga kommun tillsammans med polisen en invånardialog för att få in synpunkter på hur trygghet kan ökas och brottslighet minskas. Synpunkterna billdade underlag till de medborgarlöften som kommunen och polisen tog fram hösten 2016.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-07-03

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00