Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Ledsagning

Du som har en funktionsnedsättning kan ibland behöva stöd för att ta dig till olika aktiviteter i ditt vardagliga liv.

För att hjälpa dig till ett aktivit liv finns det möjlighet att ansöka om ledsagarservice. Ledsagning innebär att en person hjälper dig till olika aktiviteter som du av olika anledningar inte kan gå på själv. Ansökan görs hos kommunens biståndsbedömare, vilka nås via kommunens växel på 054-17 20 00.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-04-16

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00