Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Frågor och svar om flyktingmottagandet

Här kan du läsa om hur Forshaga kommun arbetar med den aktuell flyktingsituation och flyktingmottagning i allmänhet. 

Varför ska Forshaga kommun ta emot flyktingar?

Sverige och många andra länder har skrivit under FN-konventionen som ger möjlighet för flyende människor att söka skydd och pröva sin rätt till asyl. Det är en viktig del i arbetet för de mänskliga rättigheterna. Det är ett hårt tryck i hela Europa med nya asylsökanden. Vi tycker att det är självklart att också Forshaga kommun är med och bidrar för att lösa situationen. 

Hur många flyktingar har kommit till Sverige?

På Migrationsverkets webbplats kan du hitta aktuella siffror för hur många som anländerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Varifrån kommer flyktingarna?

Den största delen är människor som flytt kriget i Syrien, men det kommer också från Afghanistan, Irak, Turkiet och Iran.

Vilket ansvar har Forshaga kommun för flyktingarna?

För ensamkommande barn och unga har kommunen det fulla ansvaret. Det innebär att ta emot barnet ordna boende, skola, god man och annan omsorg. För de som har fått uppehållstillstånd i Sverige ansvarar kommunen för bostäder, skola, att personerna får lära sig svenska och får kunskap om hur samhället fungerar. När det gäller asylsökande så är det ett statligt ansvar, kommunen ansvarar för att ordna förskola och skolgång till asylsökande barn.

Hur fungerar boenden för ensamkommande barn?

Boendena har personal dygnet runt som har utbildning för att arbeta med ensamkommande barn och unga. Personalen är socionomer, behandlingsassistenter, fritidsassistenter och pedagoger m.m. Boendena ska likna en hemmiljö med trygghet, rutiner, regler och stöd för de unga. Personalen på boendena hjälper till med läxor och vardagliga bestyr. Barnen ska ha möjlighet till en meningsfull fritid med aktiviteter, som fotboll, dans och utflykter och de ska få komma i kontakt med människor utanför hemmet för att vara en del av samhället.

Hur många boenden för ensamkommande barn finns det i Forshaga kommun?

Det finns (januari 2017) fyra boenden för ensamkomande flyktingbarn i Forshaga kommun.

Vad är ett anläggningsboende?

Till ett anläggningsboende flyttar flyktingar efter att de registreras i Sverige. Där bor de under hela asylprocessen. I kommunen finns två anläggningsboenden som drivs i privat regi, Katrinebergsgården och Forshaga Hotell. Det är Migrationsverket som ansvarar för anläggningsboenden.

Vad kostar det kommunen att ta emot flyktingar?

För varje flykting som tas emot får kommunen en schablonersättning från staten. Den täcker kostnader för mottagandet och praktisk hjälp vid bosättning, introduktionsinsatser samt merkostnader i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg, utbildning i svenska för invandrare, samhällsorientering, tolk med mera.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-01-16

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00