Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Gode män och förvaltare

Personer som på grund av sjukdom, funktionshinder, försvagat hälsotillstånd eller liknande tillstånd kan ha rätt till ställföreträdare, som vårdar deras personliga och ekonomiska angelägenheter. Det kan vara en god man eller förvaltare.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-06-17

Gå direkt till

Sidan uppdaterad:

2019-06-17

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00