Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Separation, skilsmässa

Om ni som föräldrar inte bor tillsammans eller står inför en separation, har ni möjlighet att få hjälp via samarbetssamtal hos socialtjänsten.

Samarbetssamtal är ett sätt för föräldrar att gemensamt hitta former och göra en överenskommelse för hur man vill lösa umgänge, vårdnad och boende för barnen.

Det kan innebära att eventuella tvister kan lösas utanför domstol. Samtalen kan även leda till att föräldrarna får hjälp att upprätta ett skriftligt avtal. Ett sådant avtal blir bindande och har samma rättsvärde som en dom i domstol. Samarbetssamtal bygger på båda föräldrarnas frivillighet och är kostnadsfria.


Välkommen att kontakta någon av våra handläggare på familjerätten under telefontid:

Malin Fornander, familjerättssekreterare

Telefon: 054-17 20 15

E-postadress: malin.fornander@forshaga.se

Ann Cathrin Borr, familjerättssekreterare

Telefon: 054-17 23 47

E-postadress: anncathrin.borr@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-08-10


Sidan uppdaterad:

2018-08-10

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00