Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Brister i föräldraskap

Små barn överlever inte utan nära omsorg från vuxna. Även större barn behöver en god omsorg av sina föräldrar för att utvecklas väl kroppsligt, socialt och känslomässigt.

När föräldrarna brister i sin omsorg måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge föräldern stöd i sin förmåga att vara förälder åt sitt barn.

Om du får information eller vetskap om att ett barn eller en ungdom far illa bör du kontakta barn och familj omgående.

Du kontaktar enheten för barn och familj via
kommunens växel på telefon 054-17 20 00.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-06-27

Vill du veta mer om bristande föräldraskap?

Sidan uppdaterad:

2018-06-27

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00