Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2018-07-13
Bevattnings- och eldningsförbud
Bevattningsförbud i Forshaga kommun, gäller även abonnenter i Olsäter och norrut som får vatten från Hagfors kommun. Eldningsförbud gäller i hela Värmlands län.
Länk

Adoption

De vanligaste typerna av adoption är; adoption av ett utländskt barn, Styvbarnsadoption samt adoption av släktings barn.

Vid funderingar om att adoptera ett barn fött i utlandet erbjuds du information av familjerättssekretera.

Du/ni som vill adoptera ett barn från utlandet måste ha fyllt 25 år, ett par som vill adoptera tillsammans måste vara gifta eller ingått partnerskap. Om du/ni vill ansöka om att adoptera kommer en utredning att genomföras om dina familjeförhållanden. Utredningen lämnas med förslag till beslut till Barn- och utbildningsnämndens särskilda utskott, som beslutar om ett medgivande ska lämnas eller inte.

Innan medgivande till adoption kan lämnas ska du/ni som vill adoptera ha deltagit i en av kommunens anvisad obligatorisk föräldrautbildning. Kostnaden för föräldrautbildningen bekostas av de sökande.

Välkommen att kontakta någon av våra familjerättssekreterare under telefontid:

Malin Fornander, familjerättssekreterare

Telefon: 054-17 20 15

E-postadress: malin.fornander@forshaga.se

Ann Cathrin Borr, familjerättssekreterare

Telefon: 054-17 23 47

E-postadress: anncathrin.borr@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-02-09Sidan uppdaterad:

2018-02-09

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00