Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2017-09-18
Underhåll Klarälvsbanan
Med början måndag 18 september klipper vi gräs längs hela Klarälvsbanan. Ta det försiktigt och se upp för fordon som rör sig på banan.
Länk

Sekretess

Inom omsorgen råder sekretess

 "Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men." 26 kap 1 § Offentlighets- och sekretsslagen (OSL)
 
"En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda eller andra myndigheter, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordningen som denna lag hänvisar till." 7 kap 1 § OSL
 
I 6 kapitlet OSL finns bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande m.m. I 6:3 § OSL framgår att det i första hand är den anställde som har vården av en handling som i första hand ska pröva om handlingen ska lämnas ut. I tveksamma fall ska den anställde låta myndigheten göra prövningen om det kan ske utan onödigt dröjsmål.

Av 6:7 § OSL framgår att ett beslut att inte lämna ut en handling, att lämna ut en handling med förbehåll eller avslå en begäran enligt 6:6 § OSL får överklagas. Ett sådant beslut ska vara skriftligt och överklagas enligt 6:8 § OSL till Kammarrätt.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2016-04-20

Sidan uppdaterad:

2016-04-20

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00