Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Överklagan

Hur man överklagar beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Följande beslut av Lärande- och arbetsnämnden kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol (i första hand Förvaltningsrätten) :
 
§ Bistånd enligt kap 4 § 1 socialtjänstlagen
 
§ Vägran eller nedsättning av fortsatt försörjningsstöd enligt 4 kap § 5 socialtjänstlagen
 
§ Ansökan om flyttning till annan kommun enligt 2 kap § 3 socialtjänstlagen
 
§ Förbud eller begränsning enligt 5 kap § 2 socialtjänstlagen
 
§ Medgivande, återkallande av medgivande eller om samtycke enligt 6 kap § 6 socialtjänstlagen
 
§ Återkallelse av medgivande enligt 6 kap § 13 eller samtycke enligt 6 kap. § 14 socialtjänstlagen
   
Om du vill överklaga ett beslut enligt ovan skall du skriva till Lärande och arbetsnämnden i Forshaga kommun.
 
Tala om i brevet vilket beslut du överklagar t ex genom att skicka med en kopia av beslutet eller vad beslutet handlar om. Tala också om vilken ändring du vill ha i beslutet.

 
Lärande- och arbetsnämnden måste ha ditt överklagandet senast tre veckor från den dag då du fick ta del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas.
 
Lärande- och arbetsnämnden sänder överklagandet vidare till Förvaltningsrätten i Värmlands län för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt som du begärt.
 
Underteckna ditt brev och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.

 
Om något är oklart kan du vända dig till Lärande- och arbetsförvaltningen och då i första hand till den som handlagt ditt ärende/ansökan. Den som handlagt ditt ärende kan också hjälpa dig att formulera brevet som överklagning.
 
Adress och telefonnummer till Lärande- och arbetsnämnden:

 
Forshaga kommun
Lärande- och arbetsnämnden
Box 93
667 22 Forshaga
Telefon växel: 054-17 20 00

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2015-05-11

Sidan uppdaterad:

2015-05-11

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00