Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Ekonomiskt bistånd

Ekonomiskt bistånd kallades tidigare socialbidrag. Bidraget kan sökas hos kommunens socialtjänst och är behovsprövat. Vilket rätt man har till ekonomiskt bistånd regleras av socialtjänstlagen samt de riktlinjer som har antagits av Forshaga kommun.

Ansökan

Ansökan om ekonomiskt bistånd görs hos vuxengruppen på socialkontoret. I samband med ansökan sker kontroll av sökande och i förekommande dennes familj, mot Försäkringskassan, Bilregistret och i förekommande fall Företagsregistret.

Beslut

Beslut om ekonomiskt bistånd fattas av handläggaren på uppdrag av socialnämnden. Beslutet grundar sig på uppgifter som lämnats in  av  den sökande. Beslut i en fråga kan inte fattas förrän alla uppgifter som behövs för ställningstagande har lämnats in. Väntetiden efter sökt försörjningsstöd är som längst 2 veckor.

Utbetalning

Utbetalningar av eventuellt bidrag sker per insättning på bankkonto.

Kontakt

Handläggarna har telefontid telefontid måndag, tisdag, torsdag och fredag 8-30-9.30 och nås via kommunens växel på telefon 054-17 20 00.

Receptionens öppettider är kl 13.00 - 15.00 varje dag.
Receptionens telefonnummer är 054 - 17 23 69 det går att ringa mellan klockan 08.00-12.00 och 13.00-16.00.

Besöksadress: Slottsvägen 18 A

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-08-22

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00