Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Korttidsboende

Personer som har en funktionsnedsättning eller är äldre och sjuka som bor hemma med sin familj kan behöva komma hemifrån ibland. Då finns möjlighet till så kallat korttidsboende.

Korttidsboende innebär att du vistas på ett särskilt boende under en kortare period. Du kan få korttidsvård eller korttidsboende tällfälligt under en eller flera enstaka perioder eller regelbundet återkommande. Det kan till exempel vara en kortare tid efter sjukhusvistelse, för avlastning för anhörig, eller under växelvård.

Korttidsvård- och boende kan också beviljas för att ge en anhörig som ger dig vård och stöd i ditt eget hem avlastning och möjlighet till avkoppling.

Korttidsvård är behovsprövat och bedöms av biståndsbedömare. Biståndsbedömare nås via kommunens växel på 054-17 20 00.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-04-16

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00