Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Gruppboende

Särskilt boende innebär en bostad med service och omvårdnad dygnet runt. Boendet ger alla stöd- och hjälpinsatser, som den enskilde behöver i det dagliga livet. Hälso- och sjukvård inklusive rehabilitering ingår. Särskilt boende (gruppboende) finns med två olika inriktningar: omvårdnad och demens.

I gruppboendet finns personal dygnet runt. Gruppboende finns på Ullerudsgården i Deje och på Lintjärn i Forshaga. Lägenheterna är på ca 30 kvm.

Behovet av gruppboende är biståndsbedömt. Biståndsbedömarna nås via kommunens växel på telefon 054-17 20 00.

Ullerudsgården, Deje

Avd. Forsen
Skolvägen 2, tel. 0552-12122

Avd. Brinken
Skolvägen 2, tel. 0552-12138

Avd. Höjden
Skolvägen 2, tel. 0552-12143

Avd. Åsen
Skolvägen 2, tel. 0552-12149

Avd. Ängen
Skolvägen 2, tel. 0552-12150

Avd. Hasselbacken
Skolvägen 2, tel. 0552-12152

Lintjärn, Forshaga

Avd. Sörgården
Europavägen 6, tel 054-874751

Avd. Västangården
Europavägen 6, tel 054-874016

Avd. Oasen
Europavägen 6, tel 054-688911

Avd. Norrgården
Europavägen 6, tel 054-874762

Avd. Gläntan
Europavägen 6A, tel 054-872405

Information om ansvariga för respektive boende finns på Vård- och omsorgsförvaltningens kontaktsida.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-08-19

Gå direkt till

Sidan uppdaterad:

2019-08-19

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00