Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

POSOM Karlstadsregionen

POSOM står för psykiskt och socialt omhändertagande vid olyckor och katastrofer. POSOM Karlstadsregionen är en gemensam resurs för Forshaga, Grums och Karlstads kommuner.

POSOM

Karlstadsregionens ledningsgrupp består av representanter från kyrkan, centralsjukhuset, räddningstjänsten, skola/barnomsorg, socialförvaltningen och från MSB (Myndigheten för samhällskydd och beredskap). Arbetet i ledningsgruppen sker i nära samverkan med polisen.

POSOM är en frivilligorganisation och hjälper bland annat till som stödpersoner för drabbade inom kommunen. Gruppen samverkar bl.a. med akutsjukvården, kyrkan, polisen, räddningstjänsten, socialtjänsten, m.fl.

I samarbete med studieförbundet SENSUS i Karlstad tillhandahåller POSOM även utbildning för skolområden och företag. Utbildningen behandlar hur kriser bör hanteras och hur företagen och skolområdena själva kan planera inför sådana händelser för att vara så förberedda som möjligt.
 
Om du vill veta mer om POSOM eller bli stödperson, kontakta ledningsgruppen via e-post.

Kontakt
E-post: posom@karlstad.se

 
Vid olyckor och katastrofer ring i första hand SOS Alarm på 112!

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2016-09-29

Sidan uppdaterad:

2016-09-29

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00