Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Krav på livsmedelslokaler

En livsmedelslokal måste uppfylla vissa krav. Här kan du läsa om vilka krav som gäller.

Lagstiftningen ställer krav på livsmedelslokaler, exempelvis när det gäller hur lokaler ska vara utformade, vilken typ av material som får användas, tillgång till vatten och avlopp och handtvättsmöjligheter. Det är viktigt att tänka till innan du börjar bygga eller bygga om en livsmedelslokal. Tänk på att det är du som livsmedelsföretagare som ska bedöma om lokalen är lämplig. För att få råd om utformning och utrustning kan du ta hjälp av en konsult. Mer information hittar du i länken här på sidan under rubriken "Dokument".

Kontroll av lokalen

Efter att du startat din verksamhet kommer en livsmedelsinspektör och kontrollerar att lokalen uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Vid kontrollen granskas lokalens utformning och inredning, verksamhetens rutiner och faroanalys. Om anläggningen inte uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen kan verksamheten, eller delar av den, förbjudas tills dess att bristerna är åtgärdade.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-10-22

Sidan uppdaterad:

2018-10-22

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00