Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Näringslivsråd

Näringslivsrådet i Forshaga kommun består av företagare och representanter från kommunen.

Näringslivsrådets roll

Näringslivsrådet verkar för att få en naturlig koppling mellan kommun och näringsliv där alla företagare kan vara med och påverka Forshaga kommuns utveckling. En levande dialog mellan företag, politiker och tjänstemän är mycket viktig för att nå ett bra näringslivsklimat.

Näringslivsrådets medlemmar

Näringslivsrådets medlemmar tillsättas varje mandatperioden. Kommunen samlar in nomineringar som tas till Kommunstyrelsens arbetsutskott där de bereds inför Kommunstyrelsen som beslutar storleken på rådet och vilka kandidater som blir Näringslivsrådets medlemmar för den kommande perioden.

Ge inspel till medlemmarna

Det gör medlemmarna genom att hålla en kontinuerlig dialog mellan kommunens företag, politiker och tjänstemän.

Har du någon fråga eller fundering som borde tas upp i Näringslivsrådet. Tveka inte att ta kontakt med någon av medlemmarna.   

Medlemmar näringslivsrådet 2018

Anita Hedelin

Tjolla

Calle Boman

Slagverkskompaniet

Jonas Ellström

LRF

Christina Green

Grens bil och bärgning

Tobias Palmquist

Biasline Consulting

Cicci Wik

Sveas Palle Media

Peter Lingman

Patronbutiken

Per Johansson

Forshaga Akademin

Marie Morin

Stora Enso

Maria Ågren

Dömle Herrgård

Per Lawén

Kommunalråd, Forshaga kommun

Anders Ljungsten

Politiker, Forshaga kommun

Anna Skinnargård

Forshaga kommun


Kommunchef, Forshaga kommun

 

Målsättning

  • Skapa "vi-känsla"
  • En kanal för informationsspridning
  • Öka dialogen mellan näringslivet och kommunen

Företagarens uppdrag

  • Sprida information till andra företagare
  • Delge synpunkter från andra företagare till Forshaga kommunen
  • Representera andra företagare i frågeställningar från Forshaga kommun

Kommunens uppdrag

  • Sprida information
  • Lyssna på synpunkter från företagarrepresentanterna
  • Bereda frågeställningar till Näringslivsrådet 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-12-17

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00