Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Lokalt ledd utveckling

Av Forshaga kommuns 11 500 innevånare bor det cirka 
4 000 personer på landsbygden. Stad och land ska komplettera varandra, vilket är en god förutsättning för att hela kommunen ska leva.

Sedan 2008 är Forshaga kommun medlem i Leaderområdet Närheten där vi tillsammans med de fyra andra kommunerna i Karlstadsregionen, näringslivet och den ideella sektorn driver lokalt ledd utveckling enligt Leader metoden. Vill ni driva ett projekt som ska leda till utveckling som ökad tillväxt, ökad inflyttning och ökat företagande kan ni söka stöd genom Leader.

Leader Närheten

Leader Närheten omfattar kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Karlstad. Leadermetoden är en arbetsmetod som bygger på trepartnerskap mellan offentlig, privat och ideell sektor. Arbetet bedrivs inom en ideell förening under överinseende av och i samarbete med Jordbruksverket. Beslut om stöd fattas i samverkan mellan Jordbruksverket och LAG-gruppen (Lokal Aktions Grupp) som består av representanter från de tre sektorerna.


Har du en idé?

Stöd kan sökas av den som vill genomföra ett utvecklingsprojekt i Leader Närhetens geografiska område. Offentliga organisationer, föreningar och företag (ej privatpersoner) kan söka stöd inom Leader. Projektet ska bidra till att uppfylla leaderområdets lokala strategi. Mer information hittar du på Leader Närhetens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Pågående leaderprojekt i kommunen

Under 2017/2018 kommer Mattias Dahlman från Hushållningssällskapet att arbeta med projektet ”Landsbygdsutveckling i Forshaga kommun”. Han finns tillgänglig på Activumlänk till annan webbplats i Deje vissa dagar och på telefon och mail övriga dagar. Projektet finansieras av Leader Närheten samt av Forshaga kommun. I projektet kommer Mattias träffa och stötta företag för utveckling genom olika samarbeten, bland annat genom företagsbesök och arrangemang som seminarier och studieresor. Målet med projektet är bland annat att hitta sammarbetseffekter för en mer lönsam verksamhet.


Kontakt

Mattias Dahlman, Hushållningssällskapet
Telefon: 070-829 09 36
E-post: mattias.dahlman@hushallningssallskapet.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-11-16

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00