Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Landsbygdsutveckling

Av Forshaga kommuns 11 200 innevånare bor det cirka 
4 000 personer på landsbygden. Stad och land ska komplettera varandra, vilket är en god förutsättning för att hela kommunen ska leva.

Sedan 2008 är Forshaga kommun medlem i Leaderområdet Närheten där vi tillsammans med de fyra andra kommunerna i Karlstadsregionen, näringslivet och den ideella sektorn driver landsbygdsutveckling. I begreppet landsbygdsutveckling ingår också arbetet med platsutveckling och organisationsutveckling.

Leader Närheten

Leader Närheten omfattar kommunerna Forshaga, Grums, Hammarö, Kil och Karlstad (exklusive staden). Kommunerna i området är med och finansierar Leader Närhetens projekt. Arbetet drivs inom en ideell förening under överinseende av och i samarbete med Länsstyrelsen och Jordbruksverket. Beslut om stöd fattas av LAG-gruppen (Lokal Aktions Grupp) som består av representanter från den ideella, det offentliga, och de privata sektorerna.

Har du en ide?

Leader-stöd kan sökas av vem som helst som vill genomföra ett landsbygdsutvecklingsprojekt i Närhetens geografiska område. Projektet ska uppfylla minst något av målen i Närhetens strategi (se Leader Närhetens hemsida för mer information).

Leader Närheten länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

LAG-gruppen som bestämmer över projektmedlen prioriterar projekt som förväntas leda till ökad tillväxt, ökad inflyttning och ökat företagande.

Nytt projekt inom landsbygdsutveckling

Under 2017/2018 kommer Kristina Samstorp från Hushållningssällskapet att arbeta med Landsbygdsutveckling på uppdrag av Forhaga kommun. Hon finns tillgänglig på Activum i Deje vissa dagar. Projektet finansieras av Leader Närheten, som investerar i projekt som verkar för hållbar landsbygdsutveckling och ökad Nytt projekt inom landsbygdsutveckling livskvalitet, samt av Forshaga kommun. I projektet kommer Kristina träffa och stötta företag för utveckling genom olika samarbeten, bland annat genom företagsbesök och arrangemang som seminarier och studieresor. Målet med projektet är bland annat att hitta sammarbetseffekter för en mer lönsam verksamhet.

Kontakt

Kristina Samstorp, Hushållningssällskapet
Telefon: 0708-29 09 36
E-post: kristina.samstorp@hushallningssallskapet.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-09-25

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00