Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Vår värdegrund

Värdegrunden är vårt gemensamma förhållningssätt kring hur vi ska utföra vårt uppdrag. Den är gemensam för alla verksamheter och bidrar till att stärka organisationen Forshaga kommun.

En gemensam värdegrund

Oavsett om vi arbetar inom hemtjänst, skola, som vaktmästare eller administratör – alla arbetar vi för invånarna i Forshaga kommun. Vi är alla kollegor och vi behöver sprida en gemensam bild av vår organisation för att skapa trovärdighet och få ännu bättre kundrelationer.

Vi är till för invånarna
i Forshaga kommun


Forshaga kommun ska vara en bra plats att bo, leva och verka på. Vår roll är att skapa bästa möjliga förutsättningar för det.

  • Vi är stolta och engagerade
  • Vi ser helheter och samarbetar
  • Vi skapar goda möten
  • Vi tar ansvar för framtiden
  • Vi är modiga och beslutsamma

Värdegrunden i vardagen

Medarbetar och ledarpolicyn är ett förtydligande av vad vår värdegrund innebär. Den ska vara en vägledning i vår vardag, när vi rekryterar, utvecklar och utvärderar medarbetar- och ledarskapet i Forshaga kommun.

Samspelet mellan kollegor och mellan medarbetare och ledare, är avgörande för att göra Forshaga kommun till en bra plats att bo, leva och verka på. Vårt förhållningssätt gentemot varandra påverkar kvalitén av vårt arbete och den bild vi ger av Forshaga kommun.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-07-25

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00