Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Personalekonomi

Personaluppgifter, som antal anställda, sjukfrånvaro mm, finner du i vår årsredovisning.

Den 31 augusti 2016 hade Forshaga kommun 949 tillsvidareanställda fördelade på 773 kvinnor och 176 män.
Dessa personer har varierande sysselsättningsgrad och motsvarar tillsammans 905 heltidsanställda, dvs årsarbetare.

Sjukfrånvaron under perioden 1 januari till 31 juli 2016 var 6,10 procent.

Hela den personalekonomiska redovisnigen finns i kommunens årsredovisning.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2016-10-28

Dekorbild - vårdarbete

Gå direkt till

Sidan uppdaterad:

2016-10-28

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00