Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Uppdragstagare

Har du  intresse och möjlighet att stödja ett barn, ungdom, funktionshindrad eller annan som behöver stöd?

Kontaktpersoner, familjehem och gode män får ersättning i form av arvode och omkostnadsersättning. Arvode är beskattningsbart och pensionsgrundande. Den som blir kontaktperson, familjehem eller god man erbjuds stöd och handledning.

Länkar för mer information samt intresseanmälan för att bli kontaktperson, familjehem, familjehem enl. LSS eller god man.

Stöd till barn och deras familjer

Forshaga kommuns verksamhet för barn, unga och deras familjer grundar sig på socialtjänstlagen. Verksamhetens mål är att barn och ungdomar ska växa upp under trygga och goda förhållanden och ge skydd och stöd till de som behöver.

Familjehem

Familjehem är en mycket viktig och bra del av samhällets stöd till de mest utsatta barnen och ungdomarna. Som familjehem har man en betydelsefull uppgift att fylla för barnet/ungdomen - en uppgift som ger många positiva upplevelser och ofta leder till livslånga relationer.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2016-01-19

Sidan uppdaterad:

2016-01-19

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00