Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Boende

Gruppboende

Personer med funktionsnedsättning
som har stora behov av vård både natt och dag
kan bo i gruppboende.
I gruppboendet finns personal natt och dag.

En biståndsbedömare ska säga ja till gruppboende.
Ring till kommunens växel på telefonnummer 054 17 20 00

Korttidsboende

Personer med funktionsnedsättning
som bor hemma med sin familj
kan behöva komma hemifrån ibland.
De kan då få plats på korttidsboende.

En biståndbedömare ska säga ja till kortidsboende.
Ring till kommunens växel på telefonnummer 054 17 20 00.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2016-01-27