Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Aktuellt nummer 5 2018

På den här sidan har vi samlat nyheter
om kommunen för september-oktober 2018.
Klicka på den rubrik du vill läsa mer om.

Digital teknik i förskola och skola

Förskolor och skolor i Forshaga kommun
arbetar mycket med digital teknik.
Det är till exempel att använda datorer.

Att kunna använda datorer och internet
är viktigt för barnen i framtiden.
I skolan lär de sig att använda tekniken
för att lösa problem.
De får också lära sig att tänka på om
information på internet är sann eller falsk.

Varför är digitalisering viktigt?

Digital teknik blir mer och mer vanlig.
Därför behövs kunskap om att använda
datorer och internet.
Eleverna behöver kunskaperna för att kunna
fortsätta att studera och för att arbeta.

Nya regler om digitalisering

Regeringen har bestämt nya regler för skolan
och förskolan om digitalisering.
De nya reglerna är från 1 juli år 2018.
Reglerna ska göra att eleverna blir bättre på
att förstå digital teknik och bättre på att
använda digital teknik.

Programmering i förskola och skola

Programmering är att skriva ett program,
till exempel till en dator.
I Forshaga kommun arbetar förskolor och
skolor på olika sätt med programmering.

För de yngre barnen används bland annat
block-programmering.
Det är ett sätt att bygga ett program till
en dator med hjälp av byggklossar,
ungefär som ett pussel.

För de äldre eleverna används lite svårare
block-programmering och text-programmering.

Digitala nationella prov

Nationella prov är prov som alla elever
gör i årskurs 3, årskurs 6 och årskurs 9.
Det är samma prov i hela Sverige.

Under hösten kommer eleverna att göra
en del av proven på dator.
Från år 2020 kommer alla de nationella
proven att vara digitala.

Utbildning för lärare

Lärarna i Forshaga kommun får också
lära sig mer om digitalisering.
Ibland är det kurser i kommunen och ibland
studerar de programmering på internet.

Till sidans topp

Digital teknik i vården

Inom vård och omsorg finns en plan
för digitaliseringen i framtiden.
Personalens arbets-schema kan
till exempel göras digitalt.

Digitalisering i vården kan också vara
att använda robotar.
En robot är en maskin som kan göra
nästan samma arbete som en människa.

Digitalisering är inget nytt inom vård och
omsorg i Forshaga kommun.

För flera år sedan började kommunen med
digitala journaler.
Journaler är att skriva hur en person mår
och kanske vilka mediciner hen behöver.

App i vården 

En app är ett dator-program på en mobiltelefon.
Nu provar kommunen en app för anställda
i hemtjänsten.

I appen kan de anställda till exempel rapportera
hur många timmar de arbetar.
Det finns också planer på en app så att personal
i framtiden kan rapportera arbetstid
direkt till försäkringskassan.

Kamera i vården 

En brukare i hemtjänsten i Forshaga kommun
har nu en kamera i sitt hem på natten.
Förut måste personal gå in på natten för att
kontrollera att allt var bra.
Med nattkameran kan brukaren sova lugnt.
Personalen behöver inte väcka den som sover.

Kommunen har beställt två nattkameror till.

Resurscentrum i Karlstad 

Politiker från Forshaga kommun har besökt
Resurscentrum i Karlstad.

På Resurscentrum finns mycket ny teknik.
Det finns bland annat en ät-robot.
Den kan hjälpa personer att äta.
En robot är en maskin som kan göra
nästan samma arbete som en människa.

Marita Edlund är chef inom vård och omsorg.
Hon har provat ät-roboten och hon säger att
ät-roboten var lätt att använda.

Hon säger också att ät-roboten kan vara
bra för personer som behöver hjälp att äta.

Till sidans topp

Hjälp med digital teknik

Forshaga vuxen-utbildning arbetar också
med digitalisering.
Vuxna elever kan få teknisk hjälp i skolan,
bland annat hos Anna-Karin Jakobsson.

Hon arbetar som stödresurs vid vuxenutbildningen.
Elever som vill ha hjälp kommer till Anna-Karin
i ett grupprum på skolan.

Eleverna kan fråga om många olika saker
till exempel om sina studier.
Anna-Karin får också många frågor om att
använda datorer och annan teknik.

Anna-Karin säger att eleverna är nyfikna
och vill lära sig hur datorer och teknik fungerar.
Tillsammans med lärare och annan personal
på skolan kan de lösa de problem som ibland
blir med datorer och teknik.

Till sidans topp

Säkrare väg

En ny gångbana, en ny cykelbana och en
smalare körbana för bilar ska göra att
Grossbolstorpsvägen blir säkrare.
Vägen blir säkrare både för den som promenerar
och för den som cyklar.

Trafikverket betalar hälften av kostnaden
för bygget och kommunen betalar hälften.

Så kommer det att bli

Sträckan som ska bli säkrare är cirka 600 meter lång.
Den börjar vid korsningen Smedbacken-Annebergsgatan.
Den slutar vid tunneln under väg 62.

Från korsningen Smedbacken-Annebergsgatan till
Solvändan blir gångbanan bredare.
Det gör att det blir plats även att cykla.

Resten av sträckan fram till tunneln under väg 62
blir helt ny.
Om några år ska väg 62 byggas om med en ny avfart.
Kommunen planerar då att förlänga både gångvägen
och cykelvägen ända fram till SISU.

Lägre hastighet i trafiken

Mellan de två infarterna till Ängbråtsgatan kommer vägen att byggas så att den blir smalare.
Det är för att få bilister att köra långsammare.

Till sidans topp

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-10-19