Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Brukarundersökningar vård- och omsorg

Socialstyrelsen gör två undersökningar årligen där de äldre tillfrågas om vad de tycker om äldreomsorgen, en undersökning är för hemtjänsten och en för särskiltboende.

I de fall då antalet svarande är färre än 7 personer redovisas inte resultaten av Socialstyrelsen. Detta inträffar vissa år för särredovisningen av Särskilt boende gällande omsorgsboende och demensboende. I de fallen finns ingen rapport att publicera från Socialstyrelsen för dessa. I de fallen är det enbart den gemensamma för hela boende som finns att tillgå.

 Vad tycker de äldre om hemtjänsten 2017?

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Äldre om hemtjänster_ rike, län, kommun - Forshaga - 2017.pdf 1.2 MB 2018-03-02 10.52
Äldre om hemtjänster_ verksamheter - Forshaga - 2017.pdf 749.6 kB 2018-03-02 10.54
Äldre om hemtjänster_ verksamheter - Forshaga, Hemtjänst 3-4 - 2017.pdf 848.8 kB 2018-03-02 10.55
Äldre om hemtjänster_ verksamheter - Forshaga, Hemtjänst 5-6 - 2017.pdf 848.8 kB 2018-03-05 10.38
Äldre om hemtjänster_ verksamheter - Deje - 2017.pdf 848.2 kB 2018-03-05 10.43
Äldre om hemtjänster_ verksamheter - Deje, Hemtjänst 0-2 - 2017.pdf 848.4 kB 2018-03-05 10.43

 Vad tycker de äldre om de särskilda boendena 2017?

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Äldre om säbo_ rike, län, kommun - Forshaga - 2017.pdf 1.2 MB 2018-03-02 10.58
Äldre om säbo_ verksamheter - Forshaga - 2017.pdf 867.4 kB 2018-03-02 10.59
Äldre om säbo_ verksamheter - Forshaga, Lintjärn - 2017.pdf 867.7 kB 2018-03-02 11.01
Äldre om säbo_ verksamheter - Forshaga, Lintjärn, Demensboende - 2017.pdf 769.1 kB 2018-03-02 11.08
Äldre om säbo_ verksamheter - Forshaga, Lintjärn, Omvårdnadsboende - 2017.pdf 769.4 kB 2018-03-02 11.09
Äldre om säbo_ verksamheter - Deje - 2017.pdf 867.4 kB 2018-03-05 10.41
Äldre om säbo_ verksamheter - Deje, Ullerudsgården - 2017.pdf 867.8 kB 2018-03-05 10.41

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-09-16

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00