Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Sidan uppdaterad: 2019-08-21Mattias Göthberg
kommunikatör
054-172010


Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00