Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-11-12
Du behöver inte längre koka vattnet
Vi har nu fått svar på alla vattenprover. Vattnet är tjänligt och du behöver inte längre koka vattnet. Vi behöver fortfarande hjälpas åt att spara på vattnet.
Länk

Resultat i SKL:s undersökning Kommunens kvalitet i korthet 2018

Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, genomförs i cirka 260 kommuner. Det är en undersökning där kommunen jämför sig inom tre områden. Vi jämför oss med andra för att utveckla vår service till invånarna i Forshaga kommun.

I 2018 års mätning visar det sig att 85 % av de som ansöker om förskoleplats får plats inom önskad tid. Det placerar oss bland de 25 % bästa inom KKiK. Väntetiderna inom förskolan kan variera och ett arbete med förskoleplatser pågår inom kommunen. Det finns fortsatta utmaningar med handläggningstid för ekonomiskt bistånd vid ett först besök. Väntetiden har trots det minskat med fyra dagar från 22 dagar 2017 till 18 dagar 2018. Ett arbete med att korta väntetiden har gjorts under 2018, bland annat genom nya rutiner och arbetssätt.

95 % är nöjda med sin hemtjänst enligt brukarbedömning men det finns fortfarande utmaningar inom personalkontinuitet. Valdeltagandet ökade i Forshaga, valåret 2018 valde 87.1 att rösta i kommunvalet, förra valet låg deltagandet på 86.1 %. En bra siffra, som ligger några procent över rikssnittet.

Vi jobbar ständigt med utmaningen att tillhandahålla den bästa möjliga servicen till våra invånare. Häng med oss på resan!

Läs mer om KKiK-undersökningen

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2019-02-01

Senaste nyheter

från Forshaga kommun

Sidan uppdaterad:

2019-08-12

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00