Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Nöjda invånare i Forshaga

Invånarna i Forshaga kommun är nöjda med sin plats att bo, leva och verka på. Det visar den medborgarundersökning som genomfördes under hösten tillsammans med Statistiska centralbyrån, SCB.

SCB medborgarundersökning delas in i tre olika delar utifrån nöjd-kund-index. Delarna innefattar nöjd-region-index (NRI, med frågor om kommunen som en plats att bo och leva på), nöjd-medborgar-index (NMI, med frågor om kommunens olika verksamheter) och nöjd-inflytande-index (NII, med frågor om invånarnas inflytande på kommunala beslut och verksamheter).

Kommunen som en plats att leva och bo på

De områden kopplat till platsen att bo och leva på som ges högre betyg jämfört med samtliga undersökta kommuner (111 st. år 2018) är utbildningsmöjligheter och kommunikationer. Kommersiellt utbud ges lägre betyg. Vi har höga målsättningar om att vara en attraktiv och trygg kommun och når inte riktigt de mål vi önskar under 2018.

Glädjande är att 43 % av invånarna starkt kan rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen, säger utvecklingsledare Victoria Göthberg och riktar samtidigt ett tack till våra ambassadörer. Vi har en hållbarhetsstrategi för tillväxt som lyfter ambassadörskap för platsen som en viktig utgångspunkt för att vara attraktiva för både nuvarande och nya invånare.

Kommunens verksamheter

De områden kopplat till kommunens verksamheter som ges högre betyg jämfört med samtliga undersökta kommuner är idrotts- och motionsanläggningar samt renhållning och sophämtning. Lägre betyg ges till stöd för utsatta personer, kultur och miljöarbete.

Svarsfrekvensen på undersökningen sjunker och det är därför svårt att dra stora slutsatser kring önskade prioriteringar. Vi hoppas att invånarna vill hjälpa oss med fler svar nästa gång då det är ett viktigt underlag för att se vad invånarna önskar förbättra, uppmanar utvecklingsledare Victoria Göthberg.

Invånares inflytande

De områden kopplat till invånarnas upplevda inflytande som ges högre betyg jämfört med samtliga undersökta kommuner är kontakt med lokala politiker. Inga områden visar på lägre betyg.

Till medborgarundersökningen i SCB:s statistikdatabaslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt

För mer information om undersökningen kontakta gärna Victoria Göthberg, utvecklingsledare på telefon: 054-17 20 87 eller e-post: victoria.gothberg@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2019-01-02

Senaste nyheter

från Forshaga kommun

Sidan uppdaterad:

2019-01-10

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00