Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Fortbildning inom vård och omsorg

I början av det nya året kommer vård- och omsorgsförvaltningens personal fortbildas. Utbildningarna inriktar sig på bemötande vid svåra beteenden, ett salutogent och värdegrundat förhållningssätt, samt utbildning i psykisk ohälsa hos äldre.

Denna fortbildning är en viktig del för att kvalitetssäkra och kompetensutveckla våra verksamheter inom äldreomsorgen, LSS, hemsjukvården och socialpsykiatrin. Utbildningarna inriktar sig på bemötande vid svåra beteenden, ett salutogent och värdegrundat förhållningssätt, samt utbildning i psykisk ohälsa hos äldre.

Bemötande vid svåra beteenden
Personalens bemötande vid svåra beteenden och förhållningssätt i mötet med personer som har funktionsnedsättning är avgörande för utveckling av svåra beteenden, som till exempel självskadande-, aggressivt och passivt beteende. Situationer där utmanande beteende uppkommer innebär svårigheter för alla inblandande – inte minst för personen själv. Denna utbildning ges dels för individens välmående och dels för att hos personalen utveckla en förmåga att handla rätt i en viss situation.

Ett salutogent och värdegrundat förhållningssätt
Ett salutogent och värdegrundat förhållningssätt handlar om hur personalen kan arbeta för att stärka den enskildes känsla av sammanhang och mening. Det salutogena förhållningssättet innebär att man ser individen i sin helhet som människa. Perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och påverkar hälsa mer än själva sjukdomen.

Psykisk ohälsa hos äldre
Många gånger är omsorg hos äldre inte tillräckligt för att personen ska må bra. Äldre kan även uppleva psykisk ohälsa till följd av att man förlorat en närstående, har sviktande hälsa, nedstämdhet, depression, oro, ängslan, förvirringstillstånd eller ångest. De som arbetar med äldre ställs ofta inför komplicerade situationer som är kopplade till äldres psykiska ohälsa.

Tack vare statliga stimulansmedel kan vi kan genomföra dessa utbildningar inriktade på kompetensutveckling inom vården.
— Syftet med utbildningen är inte enbart att medarbetarna får fortbilda sig, utan även att de får gå i civila kläder, träffa kollegor från andra arbetsgrupper och uppleva att arbetsgivaren erbjuder något som bryter av vardagen, säger Per Sjöhav, enhetschef inom LSS.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2016-12-15

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00