Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Äldretelefonen

Är du över 60 och känner att du behöver prata med någon? Ring Äldretelefonen på telefonnummer 020-22 22 33, vardagar mellan 10-15.

Äldretelefonen, 020-22 22 33, är öppen vardagar 10-15. Den vänder sig i första hand till dig som är 60+ och som mår psykiskt dåligt. Men den är även öppen för anhöriga och för dig som känner dig ensam och vill ha någon att prata med.

Om Äldretelefonen

Äldretelefonen bemannas av volontärer som har fått specialutbildning i att bemöta äldre med psykiska problem. Bakom Äldretelefonen står den ideella föreningen Mind.

Äldres psykiska hälsa

Flera rapporter från bland annat Socialstyrelsen visar att äldres psykiska ohälsa är ett eftersatt område och att depression och självmord är vanligt bland äldre.

Depression är tre gånger så vanligt bland äldre personer. Detsamma gäller flera andra typer av psykisk ohälsa. Den psykiska ohälsan hos äldre är ofta ett bortglömt problem som förknippas med skamkänslor.

Att må psykiskt dåligt och tappa tron på livet är något som kan drabba alla – oavsett ålder och kön. När tankarna är mörka och tunga kan ett gott samtal bli en vändpunkt. För en del kan det också ge stöd att söka mer professionell hjälp.

Det finns fortfarande mycket skam kring psykisk ohälsa som kan bidra till att människor inte vågar eller vill ta kontakt med vården.

En stödtelefon bemannad av volontärer kan då vara ett första steg. Det är en medmänniska som är beredd att lyssna och ta den hjälpsökande på allvar under anonymitet.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2016-12-20

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00