Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Vad händer kring området Åsmyren i Forshaga?

Just nu tas ett gestaltningsprogram för området fram och i dagsläget vet vi inte när eller om en exploatering kommer att ske. Den gällande detaljplanen tillåter en relativt stor exploatering och kan ge omkring 150 nya bostäder.

Samhällsplanerare och kommunarkitekt håller just nu på att ta fram ett gestaltningsprogram för området som ska vara vägledande och peka ut riktningen i det fortsatta arbetet. Gestaltningsprogrammet ska också fungera som ett informativt dokument för samtliga parter att förhålla sig till vid eventuella kommande exploateringar.

I dagsläget vet vi inte när eller om en exploatering kommer att ske på Åsmyren. Våra förhoppningar är att kunna gå ut med en förfrågan till byggherrar om intresse för exploatering under hösten 2018/våren 2019. Efter det vet vi om det finns intresserade byggherrar för exploatering av området.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2018-01-08

Senaste nyheter

från Forshaga kommun

Sidan uppdaterad:

2018-01-09

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00