Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Nytt avtal för fortsatt kulturverksamhet i Gamla kraftstationen

Kommunen har nu undertecknat ett femtonårigt avtal med Fortum kring Gamla kraftstationen i Deje. Ett avtal som innebär att betydelsefull kulturverksamhet i fastigheten kan fortsätta.

Förutsättningarna för ett nytt avtal har komplicerats utifrån den, av Fortum, planerade investeringen vid Kraftstationen i Deje 2020-2022. Investeringen innebär att Gamla kraftstationen hamnar i direkt anslutning till en tänkt byggarbetsplats.

Det har inte varit byggnaden (Gamla kraftstationen) som varit i centrum för de avvägningar som diskuterats inför avtalet. Det är snarare vägar, p-platser, staket och tillgång till övriga byggnader som varit gränssättande. Längden på avtalstiden har varit direkt avgörande för fortsatt kulturverksamhet. En verksamhet som attraherar 30 000 besökare under en säsong och är synnerligen betydelsefull för orten, kommunen och hela Värmland.

- Jag anser att Fortum varit tillmötesgående. De har en mängd Kraftstationer runt om i landet men ingen som drar 30 000 besökare per år, berättar Torbjörn Falk, kommunchef. Kommunen och Fortum värnar om den kulturverksamhet som pågår i G:a Kraftstationen. Det har handlat om att hitta framkomliga vägar för samtliga tre parter som kan sammanfattas i ett avtal. Nu har vi undertecknat avtalet och den fortsatta resan har vi framför oss.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2018-01-08

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00