Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Miljööverenskommelser - för ett hållbart Värmland

Värmland står inför flera viktiga miljö- och klimatutmaningar. För att driva arbetet framåt och synliggöra kommunernas insatser så har Forshaga, med flera andra kommuner, skrivit under en miljööverenskommelse med Länsstyrelsen i Värmland.

Detta gjordes i samband med Värmlands miljö- och klimatdag den 20 mars, där kommunfullmäktiges ordförande Angelica Rage representerade Forshaga kommun vid signeringen tillsammans med landshövdingen Kenneth Johansson.

Miljööverenskommelsen är ett frivilligt, men ack så viktigt ställningstagande, där Forshaga kommun beskriver och åtar sig åtgärder som ska genomföras under perioden 2018-2020. Åtgärderna görs för att uppnå miljömålen och att anpassa sig till ett förändrat klimat.

Under 2017 har kommunerna tillsammans med länsstyrelsen jobbat fram fem olika fokusområden som särskilt viktiga. Hälsa och livsstil, Hållbart brukande av skog- och odlingslandskap, Hållbar vattenförvaltning, Hållbar samhällsplanering och Minska klimatpåverkan. Utifrån dessa fokusområden har Forshaga kommun tagit fram åtgärder som har processats hos både tjänstemän och politiker. 

Forshaga kommun åtar sig bland annat att börja jobba mer strategiskt med miljö- och klimatfrågan, arbeta för en fossilfri fordonsflotta, ta fram en VA-plan för hela kommunen och införa riktlinjer för miljö- och sociala krav vid våra upphandlingar.

Forshaga kommun vill vara med och jobba för en långsiktigt hållbar framtid, där miljööverenskommelsen är en viktig pusselbit.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2018-04-05

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00