Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Hur kan vi utveckla Forshaga centrum?

Under Klarälvsloppet finns vi på plats på nya torget i Forshaga för att prata centrumutveckling! Kom och dela med dig av dina synpunkter och idéer!

Under Klarälvsloppet (29-30/9) finns politiker och tjänstepersoner på plats på nya torget (Järnvägsgatan 30) i Forshaga för att ta emot dina synpunkter kring hur det framtida Forshaga centrum ska se ut. Förslagen kommer ligga till grund för vårt fortsatta arbete med centrumutvecklingen.

Fredag 29 september klockan 13—18
Lördag 30 september klockan 11—14

 

Har du inte möjlighet att besöka oss under Klarälvsloppet kommer det finnas fler möjligheter att lämna synpunkter genom bland annat webben. Dialogen pågår till 30 november.

Varför centrumutveckling och invånardialog?

Centrumutvecklingen är en kraftsamling för att höja dragningskraften till Forshaga centrum, för kommunens invånare, besökare och som plats. Målet är att Forshaga centrum ska bli mer levande och attraktivt. 

Invånardialog är en viktig del i arbetet kring centrumutveckling. Syftet med dialogen är att, på ett kreativt och lustfyllt sätt, samla in idéer och konkreta förslag kring hur centrum ska bli mer attraktivt, levande och tillgängligt. Förslagen som kommer in kommer vara vägledande i ett gestaltningsförslag som ska tas fram i nästa fas.

Hur kommer processen att se ut?

Höst 2017
Dialog kring centrumutveckling genomförs genom att politiker och tjänstepersoner bjuder in till fysika möten med samtal och synpunktsinsamling. Dialogen sker också via kommunens webbplats, och pågår 29 september-30 november. 

Vinter 2017/2018
Utifrån de idéer och förslag som inkommer genom dialogen tar en arkitekt fram några skisser (gestaltningsförslag) på hur Forshaga centrum kan komma att se ut i framtiden. Gestaltningsförslagen ställs ut i kommunhuset, Forshaga Lärcenter och på webben, och då startar vi en ny dialog där du har möjlighet att tycka till kring de olika förslagen.

Vår/sommar 2018
En åtgärdsplan för centrumutveckling tas fram utifrån ett slutligt gestaltningsförslag och lämnas till kommunfullmäktige för beslut hösten 2018.

Kontakt

Vill du veta mer om dialogen kring centrumutveckling kan du kontakta
Nicole Nelson Nyrén, samhällsplanerare som nås på
e-post: nicole.nelson-nyren@forshaga.se
telefon: 054- 17 20 28

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2017-09-26

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00