Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Grossbolstorpsvägen blir säkrare för oskyddade trafikanter

En ny gång- och cykelbana längs Grossbolstorpsvägen och en avsmalning ska gör den säkrare för de som promenerar och cyklar. Arbetet har börjat och kommer att pågå under september och oktober.

Vi har börjat att bygga om Grossbolstorpsvägen i Forshaga. Sträckan som berörs är från korsning med Annebergsgatan/Smedbacken och upp till anslutningsväg mot vägtunnel under väg 62.

I stora drag innebär ombyggnaden att nuvarande trottoar längs gatan breddas till 2,0 meter för att möjliggöra även cykeltrafik. Över krönet längst upp byggs en helt ny gång-och cykelbana på skogssidan med en bredd på 3,0 meter. Vägbredden på körbanan minskas till 5,5 meter längs hela sträckan. En hastighetsdämpande avsmalning utförs mellan Ängbråtsgatans anslutningar. Ny asfalt utförs på hela sträckan.

Avsikten med arbetet är att få en säkrare färdväg för cykel-och gångtrafik samt att få ner hastigheten genom ett farthinder samt smalare körbana.

Arbetet är kostnadsberäknat till totalt 1,7 miljoner kronor varav staten bidrar med 50 procent. Det ska vara klart till 1/11.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2018-09-03

Senaste nyheter

från Forshaga kommun

Sidan uppdaterad:

2018-09-03

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00