Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Gemensamt arbete mot övervikt bland barn

Forshaga, Filipstad, Storfors, och Säffle kommuner startar en förstudie för att kartlägga problemen och tillsammans arbeta fram sätt att locka fler barn att röra på sig.

I dagens samhälle har den fysiska aktiviteten minskat och stillasittandet ökat. Fetma ökar bland barn och ungdomar i Sverige och i Värmland är 26% av tioåringarna överviktiga. I Forshaga, Filipstad, Storfors och Säffle kommuner har vi uppmärksammat liknande utmaningar gällande barnfetma och övervikt. 35% av Forshagas sextonåringar omfattas av övervikt (ELSA 2016/2017 som baseras på data från elevens hälsobesök och hälsosamtal hos skolsköterskan)

Vi kommer med gemensamma krafttag initiera ett utvecklingsarbete i samspel med akademi och forskning och förstärka de åtgärder som idag bedrivs för att främja goda matvanor och ökad fysik aktivitet hos barn och unga. Värmland ska inte sticka ut, vår målsättning är att vi ska ligga på samma nivå som riksgenomsnittet.

Forshaga, Filipstad, Storfors och Säffle ska i en förstudie kartlägga och förstärka det som redan görs, finna nya innovativa metoder och arbetssätt och få mer resurser att främja. Skolan i Forshaga arbetar redan nu med att främja goda matvanor och rörelse.

Vi ser att rörelse påverkar barnens skoldagar på ett positivt sätt. Ett arbetslag på Grossbolsskolan startar dagen med rörelse. Vi lägger även in rörelse i den dagliga skolverksamheten. En förstelärare har som uppdrag att främja rörelse och goda matvanor i skolan. Skolan måste tillsammans med idrottsföreningar och vårdnadshavare samarbeta för att nå bra resultat. Från 2019 kommer timplanen i idrott att utöka.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2018-02-02

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00