Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Forshaga kommun informerar riksdagsgruppen om myggproblematiken

Idag har Forshaga kommun informerat den värmländska riksdagsgruppen om myggproblematiken. Mötet hölls på plats i Deje. Efter invånarmötet i slutet av maj, där runt 350 personer slöt upp, har arbetet tagit flera avgörande kliv framåt.

Tillsammans med länsstyrelsen, andra kommuner, sakkunniga och engagerade kommuninvånare är vi på väg mot ett långsiktigt samarbete för att lösa myggproblematiken.

Idag var riksdagsledamot Mikael Dahlqvist på besök i Deje för att prata med invånarna. Tillsammans med kommunalråd Per Lawén åkte han runt till de områden som bedömts vara mest gynnsamma för översvämningsmyggen.

- Jag har stor förståelse för de svårigheter som de boende har, och jag tar med mig informationen. Vi ska göra vad vi kan för att få till de beprövade bekämpningsmetoder som finns. Frågan har varit uppe på högsta nivå i Stockholm och det finns en samsyn i frågan, säger Mikael Dahlqvist.

- Jag är glad att riksdagsgruppen lyfter upp frågan, säger Per Lawén. Det är viktigt att staten hjälper kommunerna att lösa den här problematiken.

Flera steg närmare en lösning

Vi har träffat Länsstyrelsen i Värmlands län vid ett par tillfällen och kommit fram till ett antal åtgärder. Vi upplever att länsstyrelsen är beredda att ta ett större ansvar i frågan. De ska till exempel hjälpa till med förutsättningar för en ansökan om myggbekämpning 2019 och vi jobbar på att få till en ansökan om medel för naturvårdande insatser och förberedelser för bekämpning hos naturvårdsverket. Vi vill även få till stånd en dialog mellan länsstyrelsen och Fortum kring en jämnare vattenreglering i Klarälven.

Vi har sedan tidigare beslutat om en inriktning där bekämpning med Vectobac prioriteras och vår ambition är att få till stånd en sådan under 2019.

Arbetet med naturvårdande insatser är igång, dikning, slyröjning och hantering av myggfällor. Under invånarmötet i Deje i slutet av maj fick vi in många värdefulla tips på platser och åtgärder som vi följer upp.

Vi har träffat myggexperten Jan Lundström och överlämnat en ursäkt för brister i tidigare samarbete. Ursäkten har accepterats och ambitionen är nu att diskutera möjligheter till ett nytt samarbete.

Vi har träffat kommunledningarna i flera grannkommuner för att diskutera former för samarbete i frågan. I höst kommer Forshaga kommun att bjuda in Klarälvskommunerna för att diskutera gemensamma frågor kring den rikliga myggförekomsten.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2018-07-06

Senaste nyheter

från Forshaga kommun

 • 2019-03-14

  Företagsbesök Fastighetsbyrån och Uffes blås


  Tisdag den 12 mars var näringslivskontoret och kommunalråd Göran Adrian på företagsbesök.
 • 2019-03-11

  Bekämpning av översvämningsmygg


  Forshaga kommun har nu skrivit avtal med Nedre Dalälvens Utvecklingsaktiebolag (NEDAB) kring bekämpning av översvämningsmygg.
 • 2019-03-05

  Viltet omkring oss


  Hjärtligt välkommen till en öppen informationskväll om vilt och viltvård i Forshaga kommun. Kvällen handlar om nya djurarter som vi kan möta i skogen och vi ger tips och råd för alla som vistas i skog...

Sidan uppdaterad:

2018-07-12

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00