Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Föreningsliv - engagemang och gemenskap

Det finns en stark tradition av föreningsliv i Sverige och i vår kommun. I föreningslivet kan du hitta nya vänner, nya intressen, påverka samhället och skapa nya mötesplatser.

I Forshaga kommun finns omkring 200 ideella föreningar registrerade. Ungefär hälften av dessa är kultur- och fritidsföreningar. Är du nyfiken på vilka föreningar vi har i vår kommun? I vårt föreningsregister finns de flesta av våra kultur- och fritidsföreningar finns med.

Så gott som alla av oss är medlemmar i någon förening. Enligt Statistiska centralbyråns siffror är närmare 80 % av Sveriges befolkning över 16 år medlem i en eller flera föreningar. Det vanligaste medlemskapet är i en fackförening och därefter idrottsföreningar, konsumentkooperativ, boendeföreningar och kulturföreningar. Av alla de som är medlemmar i minst en förening är ungefär 40 % aktiva. Siffrorna är från 2014-2015. Nya siffror för 2016-2017 presenteras i dagarna.

Engagemang och påverkan

I vissa föreningar har vi endast ett medlemskap medan vi i andra tar en aktiv roll. Vårt föreningsengagemang är ofta kopplat till våra intressen - vi får syssla med sådant som vi tycker om. I gengäld bidrar vi ofta med ideellt arbete, kanske i styrelsen, som funktionärer vid arrangemang eller försäljning av lotter. Föreningsverksamheten bygger på ideellt arbete där glädje och engagemang är det som driver föreningen framåt. Vad vore föreningslivet utan alla eldsjälar som lägger stor del av sin fritid och sitt engagemang för att träna knattelag, sälja kaffe, fixa det administrativa eller anordna prova-på-aktiviteter?

Delaktighet och tillhörighet

Det som kännetecknar det svenska föreningsliv är just anslutningsgraden och engagemanget men också den demokratiska uppbyggnaden med medlemmarnas stora möjligheter att påverka verksamheten. För nyinflyttade kan föreningslivet också fylla en viktig funktion för att hitta tillhörighet, att lära känna sin nya plats och dess människor.

Framtidens förening

Vilka faktorer kommer påverka föreningarnas arbete i framtiden? SISU idrottsutbildarna har tagit fram ett material där fyra övergripande trender beskrivs:

  • Ökad kommersialisering - Fler medlemmar ser sig som kunder i sin förening och fler företag erbjuder tjänster som föreningarna tidigare varit ensamma om.
  • Ökad individualisering i kollektivet - Mer än tidigare söker vi oss till verksamheter som bekräftar vår identitet och livsstil.
  • Ökat behov av att se och synas - Vi förväntar oss snabb kommunikation och dialog, även med våra föreningar.
  • En befolkningssammansättning i förändring - Konkurrensen om ungas fritid ökar. Friska pensionärer utgör en ökande målgrupp. Befolkningen blir mer mångsidig.

Hur kommer framtidens förening att se ut? Hur gör vi oss tillgängliga så att fler ska känns sig välkomna? Hur kan vi bli mer relevanta och attraktiva för fler?

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2017-11-21

Senaste nyheter

från Forshaga kommun

Sidan uppdaterad:

2018-09-12

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00