Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Få en personlig energicoach till ditt företag eller förening!

Ta chansen att bli ett av 20 utvalda företag och föreningar att kostnadsfritt få hjälp att hitta energivinster.

Till hösten kommer kommunen starta upp ett nätverk med företag och föreningar i Forshaga och Munkfors där deltagarna får personlig coachning för att hitta energivinster, genomföra energieffektiviseringsåtgärder och få hjälp att arbeta mer systematiskt med energi- och miljöfrågor.

Deje Trä är ett av flera företag som anmält sig till projektet. Det är ett företag som redan kommit långt i sitt arbete med att sänka energikostnaderna och göra miljövinster, men de ser projektet som en möjlighet att komma ännu längre. Mikael Högström, vice VD vid Deje Trä menar att det i de flesta fall är tiden som begränsar möjligheterna att genomföra lönsamma energieffektiviseringsåtgärder snarare än kunskapen. De hoppas att projektet ska kunna ge dem fler idéer på var de kan effektivisera verksamheten och få hjälp med att få fram de uppgifter och underlag som de själva har svårt att få tid till att ta fram.

 

Företagen och föreningarna som är med erbjuds

  • En personlig energicoach
  • Hjälp med att genomföra energieffektiviseringsåtgärder
  • Energigenomgång av verksamheten på plats med sammanställning av lönsamma energieffektiviseringsåtgärder
  • En möjlighet att öka kompetensen inom energi- och miljöområdet
  • Erfarenhetsutbyten med andra företag samt kunskapshöjande föreläsningar och workshops och studiebesök inom energieffektiviseringsområdet

Företagen och föreningarna bidrar med

  • Vilja att arbeta med energieffektivisering
  • Tid för att svara på frågor från coachen och vara med vid rundvandring i byggnaderna
  • Deltagande på fyra-fem träffar med andra företag och föreningar under 2017–2018

Coachningsprogram inom energiområdet

Projektet Energicoach för små- och medelstora företag är en satsning som pågår under perioden 2017-2019 och drivs av Forshaga kommuns energi- och klimatrådgivare i samarbete med Energimyndigheten. Bakgrunden till att man väljer denna form av projekt är att liknande nätverk har hjälp till att minska företagens energikostnader betydligt.

Projektet Coacher för energi och klimat riktar sig till små och medelstora företag som har en energianvändning under 300 000 kWh per år. Att vara med är helt kostnadsfritt. Energicoacherna hjälper ditt företag att komma igång, eller arbeta vidare med att energieffektivisera verksamheten.

Är du intresserad av att veta mer eller anmäla dig kontakta Ulrika Thorén på telefon 054-17 22 36 eller mail ulrika.thoren@forshaga.se.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan publicerad: 2017-06-12

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00