Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

  • Om webbplatsen
  • Öppettider & kontakt
  • Anpassa

Redovisning av synpunkter och felanmälan

Här redovisar vi synpunkter och felanmälan som vi fått in senaste året. På sidan "Redovisning av äldre synpunkter och felanmälan" finns statistik från åren 2010-2015.

Synpunkter 2016

Det har under året kommit in något fler synpunkter och felanmälningar än under 2015.

Totalt inkom 186 synpunkter och 277 felanmälningar under året. Synpunkterna handlade till största delen om klagomål och flest synpunkter skickades till kommunteknik och service. Av felanmälningarna gick de allra flesta till kommunteknik och service, och 68% handlade om trasig belysning. 

Synpunkter per kategori 2016

Kategori

Antal

Missnöje

86

Övrigt

48

Förslag

43

Beröm

9

TOTALT

186

Synpunkter per förvaltning 2016

Förvaltning

Antal

Kommunteknik och service

69

Övrigt/vet ej

48

Miljö och bygg

37

Barn och utbildning

20

Omsorg och socialt stöd

12

TOTALT

186

Felanmälan 2016

Mottagare

Antal

Till Kommunteknik

277

Till annan avdelning/förvaltning

12

TOTALT

289

Felanmälan handlade om:

Kategori

Andel

Belysning

68%

Vägar/väghållning

10%

Vatten/avlopp/brunnar

6%

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-12-13

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00