Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Invånardialog centrumutveckling i Forshaga

Hur kan vi tillsammans utveckla Forshaga centrum?
Nu kan du vara med att påverka hur det framtida Forshaga centrum ska se ut.

Lämna dina konkreta förslag eller fiffiga idéer till oss via webbkarta. Dina synpunkter kommer bidra till att peka ut riktningen för utvecklingen för centrum i Forshaga. Du kan lämna dina synpunkter till 31 januari 2018.

Lämna förslag här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Varför centrumutveckling och invånardialog?

Centrumutvecklingen är en kraftsamling för att höja dragningskraften till Forshaga centrum, för kommunens invånare, besökare och som plats. Målet är att Forshaga centrum ska bli mer levande och attraktivt. 

Invånardialog är en viktig del i arbetet kring centrumutveckling. Syftet med dialogen är att, på ett kreativt och lustfyllt sätt, samla in idéer och konkreta förslag kring hur centrum ska bli mer attraktivt, levande och tillgängligt. Förslagen som kommer in kommer vara vägledande i ett gestaltningsförslag som ska tas fram i nästa fas.

Hur kommer processen att se ut?

September 2017 - januari 2018
Dialog kring centrumutveckling genomförs genom att politiker och tjänstepersoner bjuder in till fysiska möten med samtal och synpunktsinsamling. Dialogen sker också via kommunens webbplats. 

Vår 2018
Utifrån de idéer och förslag som inkommer genom dialogen tar en arkitekt fram några skisser (gestaltningsförslag) på hur Forshaga centrum kan komma att se ut i framtiden. Gestaltningsförslagen ställs ut i kommunhuset, Forshaga Lärcenter och på webben, och då startar vi en ny dialog där du har möjlighet att tycka till kring de olika förslagen.

Höst 2018
En plan för centrumutveckling tas fram utifrån ett slutligt gestaltningsförslag och lämnas till kommunfullmäktige för beslut hösten 2018.

Kontakt

Vill du veta mer om dialogen kring centrumutveckling kan du kontakta Nicole Nelson Nyrén, samhällsplanerare som nås på
e-post: nicole.nelson-nyren@forshaga.se, telefon: 054- 17 20 28

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-11-07

Gå direkt till

Sidan uppdaterad:

2017-11-07

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00