Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Barnomsorg nattetid

Intresseförfrågan: Den här enkäten vänder sig till dig som har barn 1-12 år, jobbar obekväma arbetstider och är i behov av omsorg under nattetid.

Ensamstående vårdnadshavare eller familjer där båda vårdnadshavare arbetar obekväm arbetstid kan få svårt att lösa frågan om barnomsorg. Med denna enkät vill vi undersöka behovet av barnomsorg där barnet sover över natten, så kallat nattis. Senast den 31 januari behöver vi ditt svar. Tack för att du svarar på frågorna!

Har du behov av barnomsorg på andra tider än Forshaga kommun erbjuder?
(Forshaga kommun kan idag erbjuda barnomsorg sena kvällar fram till 22.30 samt tidiga morgnar från 05.30.)
Vilka tider har du behov av barnomsorg utöver de vi erbjuder idag?
Multiple selection
(Flera val är möjliga)

Vilken ålder har ditt/dina barn som är i behov av barnomsorg på andra tider än Forshaga kommun erbjuder?
Multiple selection


Kontaktuppgifter
User informationDitt svar är inte en bindande anmälan utan kommer att användas som underlag för beslut. Vi vill att du fyller i dina kontaktuppgifter för eventuell vidare dialog.

Information om behandling av personuppgifter
De uppgifter du lämnar kommer att registreras i ett dataregister. Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna är offentliga och kan lämnas ut till den som så önskar. Utlämnande sker dock inte utan sekretessprövning, vilket innebär att de inte får lämnas ut om det skulle kunna orsaka skada eller men för den som berörs. Du har rätt att en gång om året få kostnadsfri information om vad som finns registrerat om dig. Du kan också begära rättelse om du upptäcker att någon uppgift om dig är felaktig. Har du frågor om hur dina personuppgifter behandlas kan du vända dig till handläggaren i ditt ärende, förvaltningens personuppgiftshandläggare, eller kommunens personuppgiftsombud.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-01-11

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00