Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Anslagstavla, officiell

Här publiceras i enlighet med Kommunallagen (2017:725) 8 kap 9-11 tillkännagivanden av justerade protokoll, delegationsbeslut, fullmäktiges sammanträden, kungörelser och hur beslut kan överklagas. Det finns även möjlighet att ta del av innehållet på den digitala anslagstavlan i foajen i kommunhuset, Storgatan 52 Forshaga.

Från att beslutet publiceras har du möjlighet att, inom tre veckor, om du är folkbokförd, äger en fastighet eller är taxerad för kommunalskatt i kommunen överklaga ett beslut.


Tillkännagivanden av justerade protokoll och delegationsbeslut

 

Tillkännagivanden om fullmäktiges sammanträden


Kungörelser, tillkännagivanden och övrig information

För närvarande finns inga övriga kungörelser eller tillkännagivanden

 

Hur kan jag överklaga ett beslut?

Om du är missnöjd med ett kommunalt beslut kan du oftast överklaga det. De beslut som inte är riktade till någon bestämd person kan överklagas med laglighetsprövning och de beslut som rör dig personligen överklagas med förvaltningsbesvär.

Läs mer om hur du överklagar ett beslut här

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-12-22

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00