Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

EU-val 2019: Hjälp att rösta

Om du behöver hjälp att rösta kan du få det på flera sätt: i vallokalen av röstmottagarna, genom bud eller genom ambulerande röstmottagare.

Hjälp från röstmottagarna

En röstmottagare kan hjälpa dig att göra i ordning din röst i vallokalen. Röstmottagaren har tystnadsplikt. Du bestämmer själv vem som ska hjälpa dig. Har du svårt att ta dig in i lokalen kan röstmottagarna hämta din röst utanför lokalen.

Hjälp från ett bud eller ambulerande röstmottagare

Du kan rösta via ett bud eller ambulerande röstmottagare om du har svårt att ta dig till vallokalen på grund av sjukdom, ålder, funktionsnedsättning, intagen på häkte eller kriminalvårdsanstalt eller om du bor längs en lantbrevbärarlinje. Material för att rösta med bud finns i val- och röstningslokaler. Du kan också beställa det från Valmyndigheten.

Vem får vara bud?

 • din make, maka eller sambo
 • din, makens, makans eller sambons barn, barnbarn, föräldrar eller syskon
 • de som yrkesmässigt eller på liknande sätt ger väljaren vård, eller de som annars brukar hjälpa dig i personliga angelägenheter
 • lantbrevbärare
 • anställda vid häkte eller kriminalvårdsanstalt
 • ambulerande röstmottagare utsedda av kommunens valnämnd

Ambulerande röstmottagare

Ambulerande röstmottagare är två personer som kommer till ditt hem för att du ska kunna rösta. Denna tjänst ersätter funktionen kommunala bud och du kan använda den om du är sjuk, funktionshindrad eller gammal och därför inte kan ta dig till din vallokal eller en röstningslokal. De ambulerande röstmottagarna är utsedda av Valnämnden i Forshaga kommun och har tystnadsplikt. Röstmottagarna har med sig allt som behövs för att rösta men du måste ha ditt röstkort och id-handling.

Röstning på boenden

Ambulerande röstmottagare kommer till äldreboendena i kommunen under vissa dagar under förtidsröstningen.

 • Ullerudsgården Onsdag den 15 maj kl. 14-16
 • Lintjärn torsdag den 16 maj kl. 14-16
 • Forsgården den 19 maj kl. 14-16

Röstning i hemmet

Ambulerande röstmottagare kan besöka dig i hemmet vissa dagar under förtidsröstningen. Sidan kommer uppdateras med instruktion om bokning och tillgängliga datum senare.

 • måndag den 13 maj kl. 9-12
 • måndag den 20 maj kl. 9-12
 • onsdag den 22 maj kl. 12-16

Vill du ha besök av ambulerande röstmottagare bokar du tid via valkansliet. Telefon 054-17 23 87. 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-05-07

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00