Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden ansvarar för överförmyndarverksamheten i Forshaga, Grums, Kils, Hagfors och Munkfors kommuner.

Det innebär att den bedriver tillsyn över främst gode män och förvaltare, men i särskilda fall även över förmyndare. Överförmyndarnämndens verksamhet styrs av bland annat föräldrabalken, förmynderskapsförordningen, kommunallagen, offentlighets- och sekretesslagen och lag om god man för ensamkommande barn. Du kan vända dig till överförmyndarnämnden om du har en anhörig som på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning, inte klarar av att hantera sin ekonomi och/eller myndighetskontakter. 
Överförmyndarnämnd i samverkan inrättades i januari 2011.

Ledamöter, ersättare och kontaktuppgifter hittar du i Politiker i Forshaga kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-06-11

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00