Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Förvaltningen för kultur, fritid och näringsliv

För den utåtriktade verksamheten som hanterar kommuninnevånarnas fritid och kulturella intressen samt näringslivsfrågor finns en sammanhållen förvaltning för kultur, fritid och näringsliv. Förvaltningen är organiserad under kommunstyrelsen.

Förvaltningens verksamheten vänder sig till alla åldrar och består av allmänkultur, bibliotek, kulturskola, studieförbund, föreningsstöd, träffpunkter, simhall, folkhälsoarbete och internationella kontakter. Näringslivsarbetet fokuserar på etablering, mark, lokaler, tillstånd, finansiering och affärsutveckling tillsammans med företagen. Vidare jobbar vi med landsbygdsutveckling och fiske samt varumärke, värdskap, besöksnäring och inflyttning.

Förvaltningen har strategin "Forshaga - en attraktiv kommun" som utgångspunkt i arbetet.  

Ansvariga tjänstemän    
Josefin Berger, enhetschef kultur
Telefon: 054-17 20 05, josefin.berger@forshaga.se

Linda-Marie Fors, näringslivssamordnare 
Telefon: 054-17 21 30, linda-marie.fors@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-11-12

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00