Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

2019-09-16
Asfaltering
Med början måndag 16 september asfalterar vi vissa gator, gång- och cykelvägar i Forshaga och Deje. Under arbetet kan det vara problem med framkomlighet. Följ skyltning och ta det försiktigt.
Länk

Barn- och utbildningsförvaltningen

Förvaltningen arbetar med barn och ungdom till dess att de lämnar gymnasieskolan. Förvaltningen har som övergripande ansvar att ge barn och ungdom det stöd som krävs för att de ska få en heltäckande utbildning så att skolans mål enligt skollagen uppnås.

Inom förvaltningen finns förskola, familjedaghem, grundskola, grundsärskola, gymnasieansvar och skolhälsovård.

Ansvarig tjänsteman
Peter Öhlander, barn- och utbildningschef
054-17 20 85, peter.ohlander@forshaga.se

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2019-01-11

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00