Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Medborgarundersökning (SCB)

I Statistiska Centralbyråns (SCB:s) medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun som en plats att leva på, dess verksamheter samt möjligheterna till inflytande.

253 av Sveriges kommuner har deltagit hittills och det finns därför stora möjligheter för jämförelser med andra kommuner. I rapporten redovisas kommunens egna resultat samt jämförelser med samtliga deltagande kommuner och även jämförelser med kommuner i olika storleksklasser. Samtliga resultat redovisas även efter hur kvinnor respektive män har svarat. Forshaga kommun har genomfört medborgarundersökning två gånger, hösten 2012 och hösten 2015.

Medborgarundersökningen 2015

Undersökningen genomfördes under hösten 2015 med urval på 600 personer i åldrarna 18-84 år. Undersökningen omfattar tre delar:

  • Medborgarnas uppfattning om Forshaga kommun som en plats att leva och bo på
  • Medborgarnas betyg på Forshaga kommuns olika verksamhetsområden
  • Medborgarnas uppfattning om kommunens information och sin möjlighet till inflytande

Resultatet visar vad vi är bra på, hur vi kan förbättra oss och vilka verksamheter som bör prioriteras. Resultaten visar också att Forshaga står sig mycket bra i jämförelse med de 138 kommuner som deltagit i mätningen det senaste året.

Medborgarundersökningen 2015 jämfört med 2012

Forshaga kommun har genomfört medborgarundersökningen tillsammans med SCB en gång tidigare, hösten 2012. Undersökningen gick då till på samma sätt som 2015. Sedan förra mätningen har vi förbättrat betygsomdömet för 21 områden, tre områden ligger på samma nivå och för fem områden har betygen försämrats något.

Medborgaren om Forshaga kommun som en plats att bo och leva på

Det sammanfattande betygsomdömet Nöjd-Region-Index (NRI) för hur medborgarna bedömer Forshaga kommun som en plats att bo och leva på blev 64 på en skala mellan 0 till 100. Genomsnittet för NRI låg på 60 för de 138 kommuner som deltagit.

För faktorerna rekommendation, kommunikationer, utbildningsmöjligheter, fritidsmöjligheter, trygghet, kommersiellt utbud och arbetsmöjligheter har Forshaga kommun säkerställt högre NRI än genomsnittet för alla kommuner. För faktor bostäder fanns det ingen säkerställd skillnad.

Hela 50 % av medborgarna i vår kommun kan starkt rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen (betyg 8–10 på den 10-gradiga skalan). Faktorer som bör prioriteras för att få nöjdare medborgare i Forshaga kommun och som ger högre helhetsbetyget för NRI är bostäder och kommersiellt utbud. 

Medborgaren om kommunens verksamhet

Det sammanfattande betygsomdömet Nöjd-Medborgar-Index (NMI) för hur medborgarna bedömer kommunens verksamheter i Forshaga kommun blev 60 på en skala mellan 0 till 100. Genomsnittet för NMI låg på 54 för de 138 kommuner som deltagit.

För faktorerna bemötande och tillgänglighet, förskolan, grundskolan, gymnasieskolan, äldreomsorgen, räddningstjänsten, gång- och cykelvägar, gator och vägar, idrotts- och motionsanläggningar, renhållning och sophämtning och vatten och avlopp har Forshaga kommun säkerställt högre NMI än genomsnittet för alla kommuner. För faktorerna stöd för utsatta personer, kultur och miljöarbete fanns det ingen säkerställd skillnad.

Faktorer som bör prioriteras för att få nöjdare medborgare i Forshaga kommun och högre helhetsbetyg är grundskolan, gång- och cykelvägar, äldreomsorgen, stöd för utsatta personer och miljöarbete. 

Medborgaren om inflytandet i kommunen

Det sammanfattande betygsomdömet Nöjd-Inflytande-Index (NII) för hur medborgarna bedömer möjligheterna till inflytande i Forshaga kommun blev 46 på en skala mellan 0 till 100. Genomsnittet för NII låg på 40 för de 138 kommuner som deltagit.

För faktorerna kontakt, information, påverkan och förtroende har Forshaga kommun säkerställt högre NII än genomsnittet för alla kommuner.

För att medborgarna ska bli mer nöjda med inflytandet i Forshaga kommun och helhetsbetyget höjas bör faktorerna påverkan och förtroende uppmärksammas. 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-07-16

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00