Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Mått 10, trygghet, 2016

Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod?

Kommentar

20 olika vårdare besöker en person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod i Forshaga kommun. Det är fler än medelvärdet som är 15 olika vårdare/14-dagarsperiod.

När en äldre person har fler vårdare beror det ofta på hemsjukvårdsinsatser eller vak dygnet runt. Vi vill att våra äldre känner trygghet och har en kontinuitet i vilka vårdare de träffar i hemtjänsten. Kontinuitet i vården är högt prioriterat i vår verksamhet under 2017.

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2017-03-20

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00