Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Trygghet (KKiK)

Medborgarundersökningen som ligger till grund bygger på upplevelsen av att känna sig trygg och är därför svår att mäta. Men trygghet kan också vara att känna igen den som knackar på när hemtjänsten kommer, eller att inte ha allt för stora grupper barn på varje förskolepersonal. Att kommunens invånare ska känna trygghet är en viktig kvalitetsfråga för kommunen.

Här redovisar vi Forshaga kommuns resultat 2015-2017 jämfört med övriga deltagande kommuner.

Efter varje fråga/påstående finns fyra kolumner som visar Forshagas resultat 2017, medelvärde samtliga kommuner 2017 och Forshagas resultat 2016 och 2015. Färgen i rutan anger om vi är bland de 25% bästa kommunerna i landet (grön), bland de 50% i mitten (gul), eller bland de 25% sämsta kommunerna i landet (röd).

Vi arbetar med att analysera resultatet och tar också fram kommentarer till samtliga mått som presenteras allt eftersom. Kommentarer till respektive mått når du genom att klicka på resultatet (siffervärdet).

 

Mått trygghet

Forshaga

2017

Medel

2017


Forshaga

2016

Forshaga

2015

Nr 9, Hur trygga är eleverna i årskurs 9 i skolan? (andel %)

77

83


---

---

Nr 9 2015-2016, Hur trygga känner sig medborgarna i kommunen? (skala 1-100)

---

---


64

64

Nr 10, Hur många olika vårdare besöker en äldre person med hemtjänst under en 14-dagarsperiod?

21

15


20

14

Nr 11, Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor (planerad tid)?

5,3

5,2


5,4

5,8

Nr 11B 2015, Hur många barn per personal är det i kommunens förskolor (faktisk tid)?

---

---


---

4,7

 

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-03-01

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00