Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Tillgänglighet (KKiK)

Hur tillgänglig kommunens verksamhet är för dig som invånare är en viktig kvalitetsfråga. Det handlar om tillgänglighet via telefon och webbplats, personalens bemötande när du ställer en fråga via telefon, tillgänglighet till bibliotek och simhall, om plats inom förskola och äldreboende och handläggning av ekonomiskt bistånd.

Här redovisar vi Forshaga kommuns resultat 2015-2017 jämfört med övriga deltagande kommuner.

Efter varje fråga/påstående finns fyra kolumner som visar Forshagas resultat 2017, medelvärde samtliga kommuner 2017 och Forshagas resultat 2016 och 2015. Färgen i rutan anger om vi är bland de 25% bästa kommunerna i landet (grön), bland de 50% i mitten (gul), eller bland de 25% sämsta kommunerna i landet (röd).

Vi arbetar med att analysera resultatet och tar också fram kommentarer till samtliga mått som presenteras allt eftersom. Kommentarer till respektive mått når du genom att klicka på resultatet (siffervärdet).


Mått tillgänglighet

Forshaga

2017

Medel 2017


 

Forshaga
2016

Forshaga

2015

Nr 1, Hur stor andel av medborgarna som skickar in en enkel fråga via e-post får svar inom två arbetsdagar (%)?

89

86


87

91

Nr 2, Hur stor andel av medborgarna som tar kontakt med kommunen via telefon får ett direkt svar på en enkel fråga (%)?

48

51


54

59

Nr 3, Hur stor andel av medborgarna uppfattar att de får ett gott bemötande när de via telefon ställt en enkel fråga till kommunen (%)?

80

81


83

100

Nr 4, Hur många timmar/vecka har huvudbiblioteket, simhallen och återvinningsstationen öppet utöver tiden 08-17 på vardagar?

52

58


50

55

Nr 5, Hur stor andel av de som erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum? (%)

88

60


100

89

Nr 6, Hur lång är väntetiden (dagar) för dem som inte fått plats för sitt barn inom förskoleverksamheten på önskat placeringsdatum?

66

30


0

6

Nr 7, Hur lång är väntetiden i snitt (dagar) för att få plats på ett äldreboende från ansökan till erbjudande om plats?

84

57


60

128

Nr 8, Hur lång är handläggningstiden i snitt (dagar) för att få ekonomiskt bistånd vid nybesök?

22

16


23

18

 

 

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-03-09

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00