Till starsidan
Close
Till starsidan

Hjälpmeny

Till starsidan

Hjälpmeny

Kommunen som samhällsutvecklare (KKiK)

Samhällsutveckling är en blandning av olika mått. Vissa mått kan kommunen själva påverka och andra är utanför vår kontroll. Alla måtten är viktiga för utvecklingen av ett samhälle. Resultatet av måtten ger en bild av kommunen som samhällsbyggare och utvecklare.

Här redovisar vi Forshaga kommuns resultat 2015-2017 jämfört med övriga deltagande kommuner.

Efter varje fråga/påstående finns fyra kolumner som visar Forshagas resultat 2017, medelvärde samtliga kommuner 2017 och Forshagas resultat 2016 och 2015. Färgen i rutan anger om vi är bland de 25% bästa kommunerna i landet (grön), bland de 50% i mitten (gul), eller bland de 25% sämsta kommunerna i landet (röd).

Vi arbetar med att analysera resultatet och tar också fram kommentarer till samtliga mått som presenteras allt eftersom. februari. Kommentarer till respektive mått når du genom att klicka på resultatet (siffervärdet).

Dela denna information:

Tipsa en kompis

Sidan uppdaterad: 2018-03-01

Forshaga kommun

Box 93

667 22 Forshaga

Telefon: 054-17 20 00